Sint-Lutgardis … van en voor iedereen?!

Nieuw stadsbestuur: Zorg goed voor Sint-Lutgardis!

Zondag 14 oktober kiezen we met z’n allen de gemeenteraadsleden van het volgende stadsbestuur. Het wijkcomité Oude God hoopt dat het nieuwe stadsbestuur (periode 2019 – 2024) ten volle werk zal maken van de door vele Mortelaren gewenste publieke herbestemming van één der historisch meest belangrijke gebouwen van Oude God: onze vroegere Sint-Lutgardisschool.

Het huidige stadsbestuur opteerde, na massaal aandringen, uiteindelijk voor het behoud en de renovatie van het schoolgebouw. Maar de toekomstige invulling van het gebouw, ten behoeve van alle burgers en verenigingen, werd vrijwel blanco overgelaten aan het volgende bestuur. Het wijkcomité Oude God ziet hierin dan ook een nieuwe taak weggelegd voor de volgende jaren.

Met uw steun en juiste keuze (14/10) maakt het comité Oude God er verder werk van!

Onze voorstellen en bijhorende motivatie vind je verder in deze website.

 


 

GROOT NIEUWS:  EERSTE  SUCCES,  MAAR  ONS  EINDDOEL  REIKT  VERDER  …

Alvast de gevel van Sint-Lutgardis blijft behouden! 

Echter, we willen dat het voorgebouw volledig overeind blijft en een publieke herbestemming krijgt, een plek van en voor ons allen. Daaraan hebben zeer veel Mortselaren, van jong tot oud, op één of andere manier behoefte. Ja zelfs nood.

Dinsdag 23 januari heeft de gemeenteraad van Mortsel beslist de gevel van de vroegere school Sint-Lutgardis te behouden. Voortschrijdend inzicht van het bestuur – onder meer ingegeven door ons protest en onze inbreng – heeft alvast tot dit mooie resultaat geleid.  Ongetwijfeld heeft jullie steun bijgedragen tot deze beslissing.  We danken jullie daarvoor van ganser harte!

Maar, voor alle duidelijkheid, onze petitie ging echter over meer. 

We vroegen ook om het behoud van het ganse voorgebouw, zoals bijvoorbeeld de indrukwekkende traphal, kroonluchter en oude turnzaal.   En we willen een publieke herbestemming, eventueel in combinatie met kleinschalige woningen.

In de verschillende wijken van Mortsel worden de ruimtes voor gemeenschappelijk gebruik meer en meer afgebouwd:  scholen maken plaats voor appartementsgebouwen, de bibliotheek verhuist en de ruimte zal worden verkocht, een parking wordt bouwgrond, …

De oude school is erg centraal gelegen, goed bereikbaar met het openbaar vervoer, en grenst aan het park Oude God dat in aanleg is. Op die plek zijn bouwgrond en gebouwen erg gegeerd en duur. Daarom, eens verkocht wordt die plaats onbetaalbaar voor de overheid en is ze definitief weg voor de gemeenschap.

Nochtans biedt deze site talloze mogelijkheden voor alle inwoners van Mortsel, zo bijvoorbeeld:

  • Feestzaal, receptieruimte:  gekoppeld aan het park;
  • Tentoonstellingsruimte in de trappenhal;
  • Repetitielokalen voor koor en muziek, ateliers voor kunstenaars;
  • Kleinschalig freepodium, intieme ruimte voor performances;
  • Museum van en bewaarruimte voor de Heemkundige Kring;
  • Ruimte voor allerhande Workshops, Repair Cafés, …
  • Vertrekpunt voor de historische stadswandeling;
  • Deeldepot voor spullen en gereedschappen;
  • Vergaderzaaltjes en ruimte voor gezelschapsspellen;
  • ….

En goed om weten, twee van de vier ontwerpindieners hebben hieraan ook al gedacht en doen enkele voorstellen die hierin voorzien.

Daarom herhalen we onze oproep:  Heb je zin om mee te ijveren om van het Sint-Lutgardisgebouw iets te maken van en voor ons allen?   En heb je nog andere ideeën die interessant zijn voor de inwoners van Mortsel?  Speel ze ons dan door en we zullen deze voorleggen aan en bepleiten bij het bestuur.

Uiteraard blijft het belangrijk om de petitie verder te verspreiden, zodat nog veel meer Mortselaren onze ideeën ondersteunen:   onderteken de   > PETITIE <

Op voorhand hartelijk dank hiervoor.

 


 

Onze oproep van vóór 23 januari 2018,  inmiddels deels achterhaald:

UITNODIGING!  Gemeenteraad van 23 januari bespreekt de toekomst van ex-schoolgebouw Sint-Lutgardis. Lees meer in STAND VAN ZAKEN.

Jij wilt dat de herinnering aan het bombardement van 5 april 1943 op het centrum van Oude God voor de wijkbewoners, voor alle Mortselaren en de komende generaties levend blijft?

Jij wilt dat het gebouw van de oude school Sint-Lutgardis niet volledig wordt afgebroken, maar dat onder meer de gevel mooi wordt gereinigd en gerenoveerd?

Jij wilt dat één der laatste historische gebouwen van Mortsel als gedenkwaardig erfgoedmonument behouden blijft en niet wordt ingeruild voor een totale nieuwbouw, gewoon omdat dit meer opbrengt?

Jij wilt dat de oude Sint-Lutgardisschool, deels een publieke functie behoudt, zoals bijvoorbeeld kleinschalige receptie- en feestzaal, ruimte voor cultuur en tentoonstellingen, erfgoedhuis en herdenking 5 april, enz. …   En dit in harmonie met kleine woongelegenheden en studio’s (zijvleugels of hogere verdiepen), m.a.w. een uitdaging voor architecten!

Onderteken dan onze > PETITIE < !!!    Alvast onze oprechte dank.

Belangrijk om weten:  Januari 2013 treedt het nieuwe stadsbestuur aan en meldt de burgers in haar ‘Bestuursakkoord 2013-2018’ dat het voormalige schoolgebouw Sint-Lutgardis zal worden gerenoveerd en een publieke herbestemming zal krijgen … (?).

Surf de komende weken en maanden regelmatig naar deze site  ‘Sint-Lutgardis-blijft’.
Zo blijf je op de hoogte van de actuele evoluties in het dossier en onze petitie.

Onder de pagina ‘Stand van Zaken’ vindt u de meest recente informatie.                              ‘Uit de oude doos’ brengt het verleden even in herinnering.                                                       En ‘Vraag & Antwoord’ biedt plaats voor alle interessante reacties, waaronder de jouwe?