Op agenda van gemeenteraad van dinsdag 19 december 2017 of later?

De vroegere school Sint-Lutgardis maakt deel uit van het globale ontwikkelingsdossier Stadsterras – Oude God.  Momenteel beraadt de beoordelingscommissie zich over de vier voorliggende offertes.

Er is echter geen einddatum bepaald voor het uitbrengen van het finale advies aan het College van Burgemeester en Schepenen. Zo weten we niet wanneer het dossier in deze beslissende fase komt.

Ten vroegste kan het dossier ter goedkeuring worden voorgelegd aan gemeenteraad in de zitting van 19 december 2017.

We houden u op de hoogte.

Geef een reactie

Je e-mailadres zal niet getoond worden. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *