Onze motivatie

Waarom Sint-Lutgardis als openbare ruimte niet mag verloren gaan.

Nood aan openbare ruimte

Elke gemeenschap heeft nood aan openbare ruimte, om een aantal wensen en behoeften van de bevolking in te vullen. Voorbeelden zijn schoolgebouwen, parken met voldoende groen, openbare pleinen, zwembaden, culturele centra, bibliotheken …  Het spreekt voor zich dat als de bevolking aangroeit ook de nood aan openbare ruimte evenredig stijgt. Je kunt geen appartementsgebouwen blijven bouwen en al het andere negeren. Het is de taak van het stadsbestuur om deze balans in evenwicht te houden.

Recent werden er nog stukken openbaar domein verkocht en volgebouwd (oude parking aan Fort 4, stukje parking aan het oude zwembad) en de bibliotheek is zeker hetzelfde lot beschoren. Het vrijkomen van de Sint-Lutgardisschool is een opportuniteit om de balans terug in evenwicht te brengen.

Buurtwerking

In het verleden had elke Mortselse wijk ook een stukje eigen (semi-)openbare voorzieningen. Voorbeelden waren het Merelhof (parochiehuis en feestzaal), het Lepelhof (idem), de Luit (Luithagen), …  Deze buurtplekken zijn door de jaren fors afgebouwd door de parochies zowel als het stadsbestuur.  De vraag stelt zich daarbij wiens taak het is om deze buurtvoorzieningen terug in het leven te roepen. Is dit de taak van een verlichte, edelmoedige burger of van het bestuur van de Mortselse gemeenschap?

Bij het bestuur leeft het idee om alles te centraliseren in een vernieuwd stadhuis, palend aan de betalende ondergrondse parking.  Dat is beter voor de stadsportemonnee. We vragen ons af of de stad Mortsel hiervoor niet te groot is. Mortsel bestaat uit 5 parochies/wijken en telt 3 treinstations. Bovendien worden de verschillende wijken gescheiden door grote verkeersassen:  Antwerpsestraat, Liersesteenweg, Mechelsesteenweg, Krijgsbaan en Vredebaan. Is het dan echt realistisch dat we met de kinderwagen naar het centrale speelpleintje gaan of met de rollator naar het centrale “buurt-“café?  Het ‘Grande Café’ dat in het vernieuwde stadhuis zal komen.

Het oude schoolgebouw is centraal gelegen, vlak bij de haltes van het openbaar vervoer. De achterzijde grenst aan het nieuwe park. Verder is het een gebouw dat nostalgie uitademt, met massaal veel ruimtes voor allerhande bestemmingen.

Uiteraard, eens verkocht is er geen weg terug, en is er weer wat publiek domein verloren gegaan voor een handvol zilverlingen. Hoe kan men het ooit terug goed maken wanneer men deze opportuniteit nu verkwanselt? Wachten tot er terug iets leeg komt en een meerprijs betalen? Of overgaan tot onteigeningen? Misschien best nu even nadenken!

Waarom geen brainstorm, samen met de bevolking?

Blijkbaar handelt het huidige stadsbestuur volgens een eenvoudige regel: “We kijken hoeveel geld we ermee op korte termijn kunnen verdienen.” Hoe deze opbrengsten dan gaan gebruikt worden is minder duidelijk. Het ware mooi geweest om ook even naar de wensen van de bevolking te peilen.

Vandaar deze oproep om alle ideeën te verzamelen. Hier alvast een aanzet in willekeurige volgorde:

  • Museum van de Heemkundige Kring met een open exhibitieruimte. Er bestaan fantastische foto’s van Mortsel uit de oude doos, maar niemand heeft hier toegang toe. Nochtans heeft elke buurgemeente dit wel:  Huis Hellemans in Edegem, de Markgraaf in Hove, het Speelhof in Boechout, het DocC in Borsbeek, …
  • DE plaats ter nagedachtenis van de oorlogstragedie van 5 april 1943.
  • Feestzaal of receptieruimte met uitloop op de oude speelplaats en het park. Hoe geweldig om een receptie te kunnen organiseren in de indrukwekkende traphal. Voor een huwelijk, jubileum, event of andere gelegenheid.
  • Tentoonstellingsruimte voor beginnende kunstenaars, die voor korte tijd kunnen exposeren.
  • Repetitielokalen en ateliers. Vele Mortselse verenigingen zoeken een onderkomen. Er zijn inderdaad wat zaaltjes in het MLC of in het JOC en dat is goed, maar daar gaat het dan eerder over vergaderingsruimten. De vele klaslokalen in het schoolgebouw kunnen ongetwijfeld als oefenruimte dienen voor koren, muziekgroepjes, of als lokalen voor mensen die een gemeenschappelijk atelier zoeken.
  • Kleinschalig freepodium voor intieme performances, voordrachten en lezingen. Er is de schouwburg in het Mark Liebrecht Centrum, maar deze is van een andere proportie.
  • Ruimte voor Repair Cafés & pop-up Workshops.
  • Vertrekpunt voor de historische stadswandeling.
  • Deeldepot voor spullen en gereedschappen volgens het bibliotheek principe: heggenschaar, boormachine, aanhangwagen, partytent, cfr. deeldepot2650 in Edegem
  • Co-working ruimte met vergaderzalen

We roepen alle burgers van Mortsel op om ons alle ideeën en wensen voor de oude Sint-Lutgardis-school toe te sturen. Dit kan via deze website  (www.sint-lutgardis-blijft.be)  of de facebook-pagina    “Ge zijt van Mortsel als…”.  Het doel is deze bundel dan voor te leggen aan het stadsbestuur.

 

Voor de duidelijkheid, dit is een niet-politiek geïnspireerd burgerinitiatief.