Petitie

Steun onze oproep en teken deze > petitie <

Behoud het historische schoolgebouw Sint-Lutgardis te Mortsel!

Het stadsbestuur van Mortsel overweegt om de voorbouw van de school Sint-Lutgardis af te breken.  In de plaats komt dan een nieuwbouwproject – lees appartementsblokken – ongetwijfeld in het voordeel van projectontwikkelaars.

Het vroegere schoolgebouw heeft een belangrijke historische, emotionele en symbolische waarde voor de slachtoffers het bombardement en hun nabestaanden, voor de oud-leerlingen, voor de bevolking van Oude God, voor … kortom alle Mortselaren.

Het wijkcomité Oude God vraagt de renovatie en herbestemming van het voorgebouw met nieuwe openbare functies  –  kleinschalige receptie- en feestzaal, ruimte voor cultuur en tentoonstellingen, erfgoedhuis en herdenking 5 april …  –   in harmonie met kleinschalige woonruimtes in de zijgebouwen.


Wij, inwoners van Mortsel en buurgemeenten, en iedereen met respect voor historisch erfgoed,

Constateren dat

–   het stadsbestuur van Mortsel de vernietiging plant van de voorbouw van de Sint-Lutgardisschool in het hart van Mortsel, de school die in 1943 werd gebombardeerd en daardoor beladen is met de symboliek ter herdenking;

–   deze school een belangrijke historische en emotionele waarde heeft voor de inwoners, zowel de gevel als het interieur;

–   het bestuur vrijwel enkel oog heeft voor de financiële kant zonder visie omtrent de invulling van het gebouw en dit liever overlaat aan projectontwikkelaars.

Wij verzoeken het college van Schepenen en Burgemeester om het frontgebouw van de Sint-Lutgardisschool te bewaren, te beschermen en een publieke herbestemming te geven. Het is een belangrijke, historische plaats die moet behouden blijven.

Maak van deze school een plaats waar het erfgoed en de geschiedenis en van Mortsel gekoesterd en bestudeerd kan worden en bovendien een plaats voor culturele gebeurtenissen. Een huis ván en vóór de gemeenschap.

Graag vragen we uw steun door het ondertekenen van onze > petitie <